Metodologija za praćenje i procjenu potreba, posebno deficitarnih zanimanja na tržištu rada Krapinsko-zagorske županije

1. Polazište

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Krapina, svake godine utvrđuje liste deficitarnih zanimanja na lokalnom/regionalnom tržištu rada. Pri tome postoji niz teškoća i ograničenja. Nedovoljne su informacije i podaci o potrebama tržišta rada, potrebama poslodavaca u dužem razdoblju. Ne postoje jasno definirani kriteriji na temelju kojih bi se lista utvrđivala. Podaci koji se koriste su isključivo podaci HZZ-a. Drugi relevantni sudionici na tržištu rada nisu dovoljno uključeni u izradu liste. Uz to, nedostaje koordinacija i nema formaliziranog partnerstva između ključnih aktera na tržištu rada u Krapinsko-zagorskoj županiji.
U svrhu rješavanja ovih teškoća i problema Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina,  inicirao je projekt čiji ciljevi su:

 • Izraditi metodologiju  za procjenu i praćenje potreba tržišta rada, posebno deficitarnih zanimanja – model izbora programa za osposobljavanje;
 • pridonijeti povećanju zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih i neaktivnih osoba kroz osposobljavanje za deficitarna zanimanja;
 • osnažiti partnerstvo ključnih aktera za unapređenje županijskog tržišta rada.

2. Ciljevi

Glavni ciljevi modela izbora programa za osposobljavanje:

 • Procjena i praćenje potrebe za deficitarnim zanimanjima;
 • Identificiranje programa za osposobljavanja kojima se ostvaruje najbolji učinak uz najmanje troškove.

3. Osnovni pristup procjeni potreba za osposobljavanjem

Procjenjivanje potreba za osposobljavanjem zasniva se na dopuni i razvoju modela upravljanja upisnim politikama. Polazište su preporuke za upisnu politiku HZZ-a jer sadrže:

 • Dobar osnovni indikator: udjel zaposlenih za 6 mjeseci u odnosu na novoprijavljene;
 • Korekcije temeljem iskustva savjetnika i ankete poslodavaca;
 • Korekcije temeljem strategija i planova ulaganja;
 • Procjene  o trenutno upisanim učenicima koji uskoro izlaze na tržište rada.

Razlika u odnosu na promjene upisnih kvota, kod upisnih politika, je u tome što  model izbora programa za osposobljavanje obuhvaća i odrasle osobe koje su nezaposlene kao rezultat prethodnog nesklada obrazovanja i kretanja tržišta rada.

Razlika je i u tome što se osposobljavanjem u odnosu na prekvalifikacije podiže razina obrazovanosti.

4. Kriteriji za izbor programa za osposobljavanje

Kriterij za izbor programa za osposobljavanje zasnivaju se na postavkama da treba:

 1. Identificirati one obrazovne profile koje nedovoljno “izbacuje” škola – nisu atraktivni za mlade ili nema programa (radi se o deficitarnom zanimanju /obrazovnom profilu /smislenost/
 2.  Deficit se neće popuniti redovnim obrazovanjem /adicionalnost/);
 3. Izvršiti korekcije temeljem ocjene atraktivnosti zanimanja (prioritet doškolovanju za “atraktivna zanimanja” /efikasnost/);
 4. Procijeniti perspektive pripadajućih djelatnosti (prioritet osposobljavanju za djelatnosti s dobrim dugoročnim izgledima /održivost/);
 5. Ustanoviti postojanje odgovarajuće “zalihe” teško zapošljivah osoba koje je “isplativo” /ekonomski i socijalno/ prekvalificirati /mlađe osobe, relativno bliske struke/  (postoji “zaliha” nezaposlenih potencijalnih kandidata  /osnovna pretpostavka/).

Kriteriji i indikatori modela  izbora programa za osposobljavanje

Kriteriji

Bodovi

1. pozicija na listi preporuka HZZ-a (deficitarnost)

1-5

2. dopuna neuspješnosti upisnih politika

1-5

3. atraktivnost zanimanja

1-5

4. postojanje “zalihe” kandidata

1-5

5. perspektiva djelatnosti

1-5

UKUPNO

5-25

 

Sustav bodovanja u modelu izbora programa za osposobljavanje:
1. Kriterij: Pozicija na ljestvici HZZ
Uključuje pokazatelje zapošljivosti i iskustva savjetnika

 • broj bodova prema poziciji na ljestvici: U prvoj četvrtini 5 bodova, nije na listi 1 bod
 • mogućnost kreiranja posebnog indikatora

 

2. Kriterij: Koja zanimanja se neće dobro popunjavati redovnim obrazovanjem

Indikator

Broj bodova

Postojanje (kvalitetnih) školskih programa u KZŽ

1/5

Popunjavanje upisnih kvota

1-5

Prosječne ocjene upisanih

1-5

Omjer broja postojećih učenika u tom programu i nezaposlenih osoba u županiji

1-5

 

3. Ocjene dugoročne “atraktivnosti” zanimanja u KZŽ

Indikator

Broj bodova

Razina plaća u odnosu na prosjek Županije

1-5

Razina plaća u Županiji prema prosjeku RH

1-5

Težina posla (% invalida rada u ukupnom broju umirovljenika)

1-5

Društveni ugled posla

1-5

 

4.Procjena perspektiva pripadajućih djelatnosti

Indikator

Broj bodova

Tehnološka zahtjevnost djelatnosti (OECD)

1

Dinamika udjela djelatnosti u BDP-u EU27 2008./2000.

1

Dinamika zaposlenosti u EU27 2008./2000.

1

Dinamika izvoza djelatnosti u RH 2008./2000.

1-5

Očekivanje znatnih novih ulaganja u KZŽ

1/5

 

5.Postojanje odgovarajuće “zalihe” teško zapošljivih osoba (eliminacijski)

Indikator

Broj bodova

Broj teško zapošljivih niže razine obrazovanja

1-5

Broj teško zapošljivih bliske struke

1-5

Prosječna dob

1-5

Uspješnost dosadašnjih  prekvalifikacija

1-5

Sklonosti i spremnost za prekvalifikaciju

1-5

 

Konačna ocjena – “Top 3” programa osposobljavanja


Zanimanje/obrazovni profil

Obrađivač(ica) na numerički upravljanim alatnim strojevima

Konobar(ica)

Mesar(ica)

1. POZICIJA NA LISTI HZZ-a

5.0

4.0

3.0

2. POSTOJANJE "ZALIHE" ODGOVARAJUĆIH KANDIDATA

3.3

1.9

1.1

3. POPUNJAVANJE REDOVNIM OBRAZOVANJEM

1.8

3.3

5.0

4. ATRAKTIVNOST ZANIMANJA

3.5

2.8

3.0

5. PERSPEKTIVA DJELATNOSTI

4.1

3.2

3.0

UKUPNA OCJENA

17.7

15.1

15.1

 

5. Zaključci

 • Riječ je o inicijalnom modelu, ciljanom za programe osposobljavanja.
 • Obavljeno je uspješno pokusno testiranje modela i dobiveni su zadovoljavajući rezultati.
 • Model se može modificirati za potrebe drugih programa u vezi tržišta rada.
 • Ocjene će biti pouzdanije s podacima Popisa stanovništva 2011.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr