Aktivnosti

1. Razvoj regionalnog partnerstva

Regionalno partnerstvo implementira projektne aktivnosti te će ih nastaviti provoditi i nakon završetka projekta. Partnerstvo služi za kreiranje i razvoj regionalnih politika zapošljavanja te je aktivno uključeno u razvoj i primjenu modela za identifikaciju deficitarnih zanimanja.

2. Razvoj Internet stranice

Web portal će se razvijati s ciljem pružanja svih relevantnih informacija vezanih uz tržište rada Krapinsko-zagorske županije, a koje se odnose na: poslodavce, zaposlenike, nezaposlene i neaktivne osobe, učenike i studente. Poslodavci kao partneri moći će se prijaviti na web stranicama i uploadati svoje podatke (poslovne podatke, planove, vizije, prijedloge, dostupna radna mjesta, itd.) i učiniti ih dostupnim krajnjim korisnicima.

Ova aktivnost jedna je od ključnih projektnih aktivnosti, a uključuje različite promotivne aktivnosti: okrugli stol, individualne razgovore i konzultacije s poslodavcima, prikaz sustava, letke s uputama kako koristiti portal. Cilj ovih promotivnih aktivnosti je jačanje poslodavaca i obrazovnih institucija svijesti o važnosti suradnje i partnerskih odnosa te promicanje portala i njegove prednosti i mogućnosti.

3. Edukacije partnera i zaposlenika partnerskih institucija

Obrazovne aktivnosti između projektnih partnera i suradnika zaposlenih će doprinijeti razvoju i jačanju partnerstva. Cilj ove aktivnosti je poboljšanje kapaciteta lokalnih dionika za rješavanje problema na tržištu rada. U okviru ove aktivnosti, provest će se:

 • Definiranje kriterija za sudjelovanje na edukacijama
 • Identifikacija sudionika (15-20 za svaki trening modul)
 • Odabir izvođača za radionice: timski rad, vođenje sastanaka, prezentacijske vještine
 • Obrazovanje
 • Evaluacija radionica

4. Razvoj modela za praćenje deficitarnih zanimanja u Krapinsko-zagorskoj županiji

Hrvatski zavod za zapošljavanje svake godine izrađuje procjene potreba na tržištu rada i utvrđuje liste deficitarnih zanimanja i to na lokalnom/regionalnom tržištu rada, a na osnovu podataka koji su dostupni HZZ (traženi radnici po zanimanjima, nezaposlene osobe u evidenciji HZZ po zanimanjima, rezultati godišnje ankete poslodavaca - planirano otpuštanje i zapošljavanje i sl.). Kod izrade te liste nema jasno definiranih kriterija, odnosno lista se donosi na temelju samo dostupnih podataka HZZ-u, a ne na temelju svih relevantnih podataka za tržište rada. Također nedostaju informacije o potrebama poslodavaca za radnicima u nekom dužem vremenskom periodu, te o eventualnim poslodavcima koji započinju ili će uskoro započeti poslovne aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije i njihovim potrebama za kadrovima. Uz sve to, nedostaje povezanosti i koordinacije za zajedničko djelovanje između ključnih aktera na tržištu rada, nema sinergije u radu, a nema niti formalizirane suradnje niti se radi na uspostavljanju i jačanju partnerstva.

Cilj je zajedničkom suradnjom svih dionika tržišta rada Krapinsko-zagorske županije, a uz pomoć stručnjaka, kreirati i prakticirati model partnerstva za unapređenje lokalnog tržišta kroz procjenu i praćenje potreba, posebno deficitarnih zanimanja kako bi dugotrajno nezaposlene i neaktivne osobe uputili na osposobljavanje za ta deficitarna zanimanja i time povećali njihovu zapošljivost.

5. Edukacija neaktivnih i dugotrajno nezaposlenih osoba bazirano na rezultatima modela

Ova aktivnost podrazumijeva:

 • Odabir 3 deficitarna zanimanja – prema rezultatima modela
 • Identifikacija osoba koje će se uputiti na edukaciju ( javna objava, intervjui)
 • Selekcija kandidata
 • Implementacija obrazovanja za ukupno 20 osoba
 • Umrežavanje s poslodavcima radi odrađivanja praktičnog dijela obrazovanja

6. Promocija projekta

Tijekom projekta, implementirat će se slijedeće promocijske aktivnosti:

 • Priprema, dizajn i distribucija promotivnih letaka – o projektu i o Internet stranici
 • Početna I završna konferencija projekta
 • Radio emisije
 • Projektne aktivnosti će se promovirati i putem Internet stranica projektnih partnera I suradnika te kroz redovne aktivnosti Zavoda za zapošljavanje, Područne službe Krapina
 • Organizacija Okruglog stola za 50 osoba na temu razvoja modela za identifikaciju deficitarnih zanimanja te s ciljem  informiranja glavnih dionika o važnosti partnerstva I razmjene informacija.

Letak

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr