• ADMINISTRATOR/ADMINISTRATORICA

  Kategorija: UREDSKI I ŠALTERSKI SLUŽBENICI
  Rok za prijavu: 28.02.2019
  Mjesto rada: OROSLAVJE

 • ADMINISTRATOR/ICA

  Kategorija: UREDSKI I ŠALTERSKI SLUŽBENICI
  Rok za prijavu: 01.03.2019
  Mjesto rada: KRAPINA

 • ANIMATOR/ANIMATORICA

  Kategorija: STRUČNJACI IZ DRUŠTVENOG, HUMANISTIČKOG I UMJETNIČKOG PODRUČJA
  Rok za prijavu: 28.02.2019
  Mjesto rada: TUHELJSKE TOPLICE

 • ASISTENT/ASISTENTICA U PRODAJI

  Kategorija: STRUČNJACI IZ DRUŠTVENOG, HUMANISTIČKOG I UMJETNIČKOG PODRUČJA
  Rok za prijavu: 28.02.2019
  Mjesto rada: OROSLAVJE

 • ASISTENT-PROJEKTANT U TEHNOLOGIJI (M/Ž)

  Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI
  Rok za prijavu: 28.02.2019
  Mjesto rada: OROSLAVJE

 • AUTOELEKTRIČAR/AUTOELEKTRIČARKA

  Kategorija: MEHANIČARI, STROJARSKI MONTERI, ELEKTROMONTERI I OBRAĐIVAČI METALA
  Rok za prijavu: 19.03.2019
  Mjesto rada: ZABOK

 • AUTOMEHANIČAR/AUTOMEHANIČARKA

  Kategorija: MEHANIČARI, STROJARSKI MONTERI, ELEKTROMONTERI I OBRAĐIVAČI METALA
  Rok za prijavu: 19.03.2019
  Mjesto rada: ZABOK

 • AUTOMEHANIČAR/KA

  Kategorija: MEHANIČARI, STROJARSKI MONTERI, ELEKTROMONTERI I OBRAĐIVAČI METALA
  Rok za prijavu: 26.02.2019
  Mjesto rada: KRAPINA

 • AUTOMEHANIČAR/KA

  Kategorija: MEHANIČARI, STROJARSKI MONTERI, ELEKTROMONTERI I OBRAĐIVAČI METALA
  Rok za prijavu: 24.02.2019
  Mjesto rada: LEPAJCI

 • BRAVAR/BRAVARICA

  Kategorija: MEHANIČARI, STROJARSKI MONTERI, ELEKTROMONTERI I OBRAĐIVAČI METALA
  Rok za prijavu: 28.02.2019
  Mjesto rada: OROSLAVJE

 • BRAVAR/ICA

  Kategorija: MEHANIČARI, STROJARSKI MONTERI, ELEKTROMONTERI I OBRAĐIVAČI METALA
  Rok za prijavu: 09.03.2019
  Mjesto rada: KRAPINA

 • BRAVAR/KA

  Kategorija: MEHANIČARI, STROJARSKI MONTERI, ELEKTROMONTERI I OBRAĐIVAČI METALA
  Rok za prijavu: 12.03.2019
  Mjesto rada: ZABOK

 • CNC OPERATER/OPERATERKA

  Kategorija: RUKOVATELJI STROJEVIMA I POSTROJENJIMA, SASTAVLJAČI PROIZVODA
  Rok za prijavu: 23.02.2019
  Mjesto rada: HUM NA SUTLI

 • ČISTAČ/ČISTAČICA

  Kategorija: JEDNOSTAVNA PRODAJNA I USLUŽNA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 28.02.2019
  Mjesto rada: PREGRADA

 • ČISTAČ/ČISTAČICA

  Kategorija: JEDNOSTAVNA PRODAJNA I USLUŽNA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 05.03.2019
  Mjesto rada: HUM NA SUTLI

 • ČISTAČ/ICA

  Kategorija: JEDNOSTAVNA PRODAJNA I USLUŽNA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 28.02.2019
  Mjesto rada: KRAPINA

 • ČISTAČ/ICA

  Kategorija: JEDNOSTAVNA PRODAJNA I USLUŽNA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 28.02.2019
  Mjesto rada: ZABOK

 • DENTALNI/A ASISTENT/ICA

  Kategorija: ZDRAVSTVENI, PRIRODOSLOVNI I BIOTEHNIČKI STRUČNJACI
  Rok za prijavu: 01.03.2019
  Mjesto rada: KRAPINA

 • DIPLOMIRANI/A KNJIŽNIČAR/KA

  Kategorija: STRUČNJACI IZ DRUŠTVENOG, HUMANISTIČKOG I UMJETNIČKOG PODRUČJA
  Rok za prijavu: 28.0

 • DJELATNIK/CA ZA RUČNU I STROJNU DORADU U TISKARI

  Kategorija: TISKARI, PRECIZNI MEHANIČARI, KERAMIČARI I STAKLARI
  Rok za prijavu: 28.02.2019
  Mjesto rada: SVETI KRIŽ ZAČRETJE

 • DJELATNIK/DJELATNICA U GRAFIČKOJ PRIPREMI

  Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI
  Rok za prijavu: 07.03.2019
  Mjesto rada: ZABOK

 • DJELATNIK/DJELATNICA ZA DOSTAVU I MONTAŽU NAMJEŠTAJA

  Kategorija: ZANIMANJA U PROIZVODNJI I PRERADI HRANE, TEKSTILA, KOŽE I DRVA
  Rok za prijavu: 01.03.2019
  Mjesto rada: ZABOK

 • DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE-SPECIJALIST/SPECIJALISTICA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

  Kategorija: ZDRAVSTVENI, PRIRODOSLOVNI I BIOTEHNIČKI STRUČNJACI
  Rok za prijavu: 28.02.2019
  Mjesto rada: KRAPINSKE TOPLICE

 • DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE-SPECIJALIST/SPECIJALISTICA INTERNE MEDICINE

  Kategorija: ZDRAVSTVENI, PRIRODOSLOVNI I BIOTEHNIČKI STRUČNJACI
  Rok za prijavu: 28.02.2019
  Mjesto rada: KRAPINSKE TOPLICE

 • DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE-SPECIJALIST/SPECIJALISTICA RADIOLOGIJE

  Kategorija: ZDRAVSTVENI, PRIRODOSLOVNI I BIOTEHNIČKI STRUČNJACI
  Rok za prijavu: 28.02.2019
  Mjesto rada: KRAPINSKE TOPLICE

 • ELEKTRIČAR/ELEKTRIČARKA

  Kategorija: GRAĐEVINSKA I RUDARSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 28.02.2019
  Mjesto rada: SVETI KRIŽ ZAČRETJE

 • ELEKTRIČAR/ELEKTRIČARKA

  Kategorija: GRAĐEVINSKA I RUDARSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 28.02.2019
  Mjesto rada: HUM NA SUTLI

 • FRIZER/FRIZERKA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 28.02.2019
  Mjesto rada: BEDEKOVČINA

 • FRIZER/FRIZERKA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 12.03.2019
  Mjesto rada: ZABOK

 • GERONTODOMAĆIN/GERONTODOMAĆICA

  Kategorija: JEDNOSTAVNA PRODAJNA I USLUŽNA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 01.03.2019
  Mjesto rada: DONJA STUBICA

 • GRAĐEVINSKI LIMAR/LIMARICA

  Kategorija: MEHANIČARI, STROJARSKI MONTERI, ELEKTROMONTERI I OBRAĐIVAČI METALA
  Rok za prijavu: 27.02.2019
  Mjesto rada: BEDEKOVČINA

 • GRAĐEVINSKI RADNIK/GRAĐEVINSKA RADNICA

  Kategorija: JEDNOSTAVNA GRAĐEVINSKA, PROIZVODNA I TRANSPORTNA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 28.02.2019
  Mjesto rada: DONJA STUBICA

 • GRAĐEVINSKI RADNIK/GRAĐEVINSKA RADNICA

  Kategorija: GRAĐEVINSKA I RUDARSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 28.02.2019
  Mjesto rada: GORNJA STUBICA

 • GRAĐEVINSKI RADNIK/RADNICA

  Kategorija: JEDNOSTAVNA GRAĐEVINSKA, PROIZVODNA I TRANSPORTNA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 28.02.2019
  Mjesto rada: ZABOK

 • GRAĐEVINSKI/KA POSLOVOĐA/TKINJA

  Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI
  Rok za prijavu: 04.03.2019
  Mjesto rada: BUDINŠĆINA

 • GRAFIČKI TEHNOLOG/TEHNOLOGINJA

  Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI
  Rok za prijavu: 15.03.2019
  Mjesto rada: ZABOK

 • KERAMIČAR/KA

  Kategorija: GRAĐEVINSKA I RUDARSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 28.02.2019
  Mjesto rada: KRAPINA

 • KNJIGOVOĐA/KNJIGOVOTKINJA

  Kategorija: UREDSKI I ŠALTERSKI SLUŽBENICI
  Rok za prijavu: 28.02.2019
  Mjesto rada: SVETI KRIŽ ZAČRETJE

 • KNJIGOVOĐA/KNJIGOVOTKINJA

  Kategorija: UREDSKI I ŠALTERSKI SLUŽBENICI
  Rok za prijavu: 03.03.2019
  Mjesto rada: KRAPINA

 • KNJIGOVOĐA/KNJIGOVOTKINJA

  Kategorija: UREDSKI I ŠALTERSKI SLUŽBENICI
  Rok za prijavu: 01.03.2019
  Mjesto rada: ZABOK

 • KOMERCIJALIST/ICA

  Kategorija: STRUČNJACI IZ DRUŠTVENOG, HUMANISTIČKOG I UMJETNIČKOG PODRUČJA
  Rok za prijavu: 03.03.2019
  Mjesto rada: KRAPINA

 • KOMUNALNO GRAĐEVINSKI RADNIK/ICA

  Kategorija: JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA, ŠUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 25.02.2019
  Mjesto rada: HUM NA SUTLI

 • KONOBAR/ICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 09.03.2019
  Mjesto rada: KRAPINA

 • KONOBAR/ICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 23.02.2019
  Mjesto rada: KRAPINA

 • KONOBAR/ICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 15.03.2019
  Mjesto rada: MAČE

 • KONOBAR/ICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 21.03.2019
  Mjesto rada: KONJŠČINA

 • KONOBAR/ICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 28.02.2019
  Mjesto rada: LEPAJCI

 • KONOBAR/ICA NA BENZINSKOJ POSTAJI

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 01.05.2019
  Mjesto rada: DONJI MACELJ

 • KONOBAR/ICA U RESTORANU

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 18.03.2019
  Mjesto rada: MARTINIŠĆE

 • KONOBAR/KONOBARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 01.03.2019
  Mjesto rada: KRAPINA

 • KONOBAR/KONOBARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 28.02.2019
  Mjesto rada: ZLATAR

 • KONOBAR/KONOBARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 12.03.2019
  Mjesto rada: ZABOK

 • KONOBAR/KONOBARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 28.02.2019
  Mjesto rada: DUBRAVA ZABOČKA

 • KONOBAR/KONOBARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 31.03.2019
  Mjesto rada: MALI TABOR

 • KONOBAR/KONOBARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 28.02.2019
  Mjesto rada: ZABOK

 • KONOBAR/KONOBARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 15.03.2019
  Mjesto rada: ZABOK

 • KONOBAR/KONOBARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 28.02.2019
  Mjesto rada: KRAPINA

 • KONOBAR/KONOBARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 28.02.2019
  Mjesto rada: OROSLAVJE

 • KONOBAR/KONOBARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 28.02.2019
  Mjesto rada: TUHELJSKE TOPLICE

 • KONOBAR/KONOBARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 28.02.2019
  Mjesto rada: KRAPINA

 • KONOBAR/KONOBARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 28.02.2019
  Mjesto rada: SVETI KRIŽ ZAČRETJE

 • KUHAR/ICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 28.02.2019
  Mjesto rada: KRAPINSKE TOPLICE

 • KUHAR/ICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 28.02.2019
  Mjesto rada: STUBIČKE TOPLICE

 • KUHAR/ICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 28.02.2019
  Mjesto rada: TUHELJSKE TOPLICE

 • KUHAR/KUHARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 28.02.2019
  Mjesto rada: ZABOK

 • KUHAR/KUHARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 18.03.2019
  Mjesto rada: MARTINIŠĆE

 • KUHAR/KUHARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 28.02.2019
  Mjesto rada: KRAPINSKE TOPLICE

 • KUHAR/KUHARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 15.03.2019
  Mjesto rada: ZABOK

 • KUHAR/KUHARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 19.03.2019
  Mjesto rada: VELIKO TRGOVIŠĆE

 • KUHAR/KUHARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 28.02.2019
  Mjesto rada: KRAPINA

 • KUHAR/KUHARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 26.02.2019
  Mjesto rada: PUSTODOL

22.2.2019.

Plan aktivnosti HZZ Područnog ureda Krapina u ožujku 2019. g.

rvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina u ožujku organizira niz aktivnosti za nezaposlene osobe.
Opširnije...

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr