• 8. STRUČNI/A SURADNIK/CA ZA POSLOVE OBRANE

  Kategorija: STRUČNJACI IZ DRUŠTVENOG, HUMANISTIČKOG I UMJETNIČKOG PODRUČJA
  Rok za prijavu: 29.06.2018
  Mjesto rada: KRAPINA

 • ADMINISTRATOR/ADMINISTRATORICA

  Kategorija: UREDSKI I ŠALTERSKI SLUŽBENICI
  Rok za prijavu: 15.07.2018
  Mjesto rada: KLANJEC

 • ARMIRAČ/ARMIRAČICA

  Kategorija: GRAĐEVINSKA I RUDARSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 05.07.2018
  Mjesto rada: KRAPINA

 • ASISTENT/ICA U PRODAJI

  Kategorija: STRUČNJACI IZ DRUŠTVENOG, HUMANISTIČKOG I UMJETNIČKOG PODRUČJA
  Rok za prijavu: 30.06.2018
  Mjesto rada: ZABOK

 • ASISTENT/ICA U TERAPIJSKOJ ZAJEDNICI

  Kategorija: PROFESORI, NASTAVNICI I STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE
  Rok za prijavu: 30.06.2018
  Mjesto rada: ĐURMANEC

 • AUTOELEKTRIČAR/AUTOELEKTRIČARKA

  Kategorija: MEHANIČARI, STROJARSKI MONTERI, ELEKTROMONTERI I OBRAĐIVAČI METALA
  Rok za prijavu: 13.07.2018
  Mjesto rada: ZABOK

 • AUTOMEHANIČAR/AUTOMEHANIČARKA

  Kategorija: MEHANIČARI, STROJARSKI MONTERI, ELEKTROMONTERI I OBRAĐIVAČI METALA
  Rok za prijavu: 02.07.2018
  Mjesto rada: KRIŽANČE

 • AUTOMEHANIČAR/AUTOMEHANIČARKA

  Kategorija: MEHANIČARI, STROJARSKI MONTERI, ELEKTROMONTERI I OBRAĐIVAČI METALA
  Rok za prijavu: 15.07.2018
  Mjesto rada: KLANJEC

 • AUTOMEHANIČAR/AUTOMEHANIČARKA

  Kategorija: MEHANIČARI, STROJARSKI MONTERI, ELEKTROMONTERI I OBRAĐIVAČI METALA
  Rok za prijavu: 23.06.2018
  Mjesto rada: OROSLAVJE

 • BANKOVNI/A SLUŽBENIK/CA

  Kategorija: UREDSKI I ŠALTERSKI SLUŽBENICI
  Rok za prijavu: 26.06.2018
  Mjesto rada: KRAPINA

 • BARMEN/BARMENICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 15.07.2018
  Mjesto rada: KRAPINSKE TOPLICE

 • BLAGAJNIK/CA NA UPLATNOM MJESTU

  Kategorija: UREDSKI I ŠALTERSKI SLUŽBENICI
  Rok za prijavu: 30.06.2018
  Mjesto rada: KRAPINA

 • BLAGAJNIK/CA NA UPLATNOM MJESTU

  Kategorija: UREDSKI I ŠALTERSKI SLUŽBENICI
  Rok za prijavu: 30.06.2018
  Mjesto rada: OROSLAVJE

 • BRAVAR/BRAVARICA

  Kategorija: MEHANIČARI, STROJARSKI MONTERI, ELEKTROMONTERI I OBRAĐIVAČI METALA
  Rok za prijavu: 30.06.2018
  Mjesto rada: KRAPINA

 • BRAVAR/BRAVARICA

  Kategorija: MEHANIČARI, STROJARSKI MONTERI, ELEKTROMONTERI I OBRAĐIVAČI METALA
  Rok za prijavu: 26.06.2018
  Mjesto rada: KRAPINSKE TOPLICE

 • BRAVAR/BRAVARICA

  Kategorija: MEHANIČARI, STROJARSKI MONTERI, ELEKTROMONTERI I OBRAĐIVAČI METALA
  Rok za prijavu: 28.06.2018
  Mjesto rada: DONJA ŠEMNICA

 • BRAVAR/BRAVARICA

  Kategorija: MEHANIČARI, STROJARSKI MONTERI, ELEKTROMONTERI I OBRAĐIVAČI METALA
  Rok za prijavu: 14.07.2018
  Mjesto rada: KRAPINA

 • BRAVAR/BRAVARICA

  Kategorija: MEHANIČARI, STROJARSKI MONTERI, ELEKTROMONTERI I OBRAĐIVAČI METALA
  Rok za prijavu: 16.07.2018
  Mjesto rada: VELIKO TRGOVIŠĆE

 • BRAVAR/ICA - LIMAR/ICA

  Kategorija: MEHANIČARI, STROJARSKI MONTERI, ELEKTROMONTERI I OBRAĐIVAČI METALA
  Rok za prijavu: 18.07.2018
  Mjesto rada: KRAPINA

 • BRAVAR/ICA - ZAVARIVAČ/ICA

  Kategorija: MEHANIČARI, STROJARSKI MONTERI, ELEKTROMONTERI I OBRAĐIVAČI METALA
  Rok za prijavu: 30.06.2018
  Mjesto rada: STUBIČKE TOPLICE

 • BRIZGAČ/BRIZGAČICA

  Kategorija: RUKOVATELJI STROJEVIMA I POSTROJENJIMA, SASTAVLJAČI PROIZVODA
  Rok za prijavu: 30.06.2018
  Mjesto rada: HUM NA SUTLI

 • CNC TOKAR/ICA - CNC GLODAČ/ICA

  Kategorija: MEHANIČARI, STROJARSKI MONTERI, ELEKTROMONTERI I OBRAĐIVAČI METALA
  Rok za prijavu: 17.07.2018
  Mjesto rada: ZLATAR-BISTRICA

 • ČISTAČ/ČISTAČICA

  Kategorija: JEDNOSTAVNA PRODAJNA I USLUŽNA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 30.06.2018
  Mjesto rada: DONJA STUBICA

 • ČISTAČ/ČISTAČICA POSLOVNOG PROSTORA

  Kategorija: JEDNOSTAVNA PRODAJNA I USLUŽNA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 06.07.2018
  Mjesto rada: HUM NA SUTLI

 • ČISTAČ/ČISTAČICA U RESTORANU

  Kategorija: JEDNOSTAVNA PRODAJNA I USLUŽNA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 15.07.2018
  Mjesto rada: KRAPINSKE TOPLICE

 • ČISTAČ/ICA

  Kategorija: JEDNOSTAVNA PRODAJNA I USLUŽNA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 24.06.2018
  Mjesto rada: ZABOK

 • ČISTAČICA/ČISTAČ AUTOBUSA

  Kategorija: JEDNOSTAVNA PRODAJNA I USLUŽNA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 15.07.2018
  Mjesto rada: KLANJEC

 • ČUVAR/ICA - ZAŠTITAR/KA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 07.07.2018
  Mjesto rada: ZABOK

 • DIPLOMIRANI/NA INŽENJER/KA GEODEZIJE

  Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI
  Rok za prijavu: 14.07.2018
  Mjesto rada: ZLATAR-BISTRICA

 • DISPONENT/ICA U MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU

  Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI
  Rok za prijavu: 11.07.2018
  Mjesto rada: KONJŠČINA

 • DJELATNIK/CA NA BENZINSKOJ POSTAJI

  Kategorija: TRGOVAČKA I SRODNA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 01.07.2018
  Mjesto rada: OROSLAVJE

 • DJELATNIK/CA U DOMAĆINSTVU

  Kategorija: JEDNOSTAVNA PRODAJNA I USLUŽNA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 30.06.2018
  Mjesto rada: TUHELJSKE TOPLICE

 • DOKTOR/ICA DENTALNE MEDICINE

  Kategorija: ZDRAVSTVENI, PRIRODOSLOVNI I BIOTEHNIČKI STRUČNJACI
  Rok za prijavu: 04.07.2018
  Mjesto rada: BEDEKOVČINA

 • DOKTOR/ICA MEDICINE, SPEC. HITNE MED. U TIMU 1

  Kategorija: ZDRAVSTVENI, PRIRODOSLOVNI I BIOTEHNIČKI STRUČNJACI
  Rok za prijavu: 23.06.2018
  Mjesto rada: KRAPINA

 • DOSTAVLJAČ / DOSTAVLJAČICA HRANE

  Kategorija: TRGOVAČKA I SRODNA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 14.07.2018
  Mjesto rada: ZABOK

 • DOSTAVLJAČ/DOSTAVLJAČICA

  Kategorija: VOZAČI MOTORNIH VOZILA, POKRETNIH STROJEVA I BRODSKA POSADA
  Rok za prijavu: 30.06.2018
  Mjesto rada: DONJA STUBICA

 • ELEKTOINSTALATER/ELEKTROINSTALATERKA

  Kategorija: GRAĐEVINSKA I RUDARSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 14.07.2018
  Mjesto rada: ZABOK

 • ELEKTRIČAR/ELEKTRIČARKA

  Kategorija: GRAĐEVINSKA I RUDARSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 30.06.2018
  Mjesto rada: HUM NA SUTLI

 • ELEKTRIČAR/ELEKTRIČARKA

  Kategorija: GRAĐEVINSKA I RUDARSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 24.06.2018
  Mjesto rada: SVETI KRIŽ ZAČRETJE

 • ELEKTROINSTALATER/ELEKTROINSTALATERKA

  Kategorija: GRAĐEVINSKA I RUDARSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 30.06.2018
  Mjesto rada: SVETI KRIŽ ZAČRETJE

 • ELEKTROINSTALATER/KA

  Kategorija: GRAĐEVINSKA I RUDARSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 14.07.2018
  Mjesto rada: KRAPINA

 • ELEKTRONIČAR/ELEKTRONIČARKA ZA POGONSKE STROJEVE

  Kategorija: MEHANIČARI, STROJARSKI MONTERI, ELEKTROMONTERI I OBRAĐIVAČI METALA
  Rok za prijavu: 30.06.2018
  Mjesto rada: GORNJA STUBICA

 • FARMACEUTSKI/KA TEHNIČAR/KA

  Kategorija: ZDRAVSTVENI, PRIRODOSLOVNI I BIOTEHNIČKI STRUČNJACI
  Rok za prijavu: 24.06.2018
  Mjesto rada: ZLATAR

 • FRIZER/FRIZERKA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 28.06.2018
  Mjesto rada: DUBROVČAN

 • FRIZER/FRIZERKA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 30.06.2018
  Mjesto rada: DESINIĆ

 • GEODETSKI/KA TEHNIČAR/KA

  Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI
  Rok za prijavu: 14.07.2018
  Mjesto rada: ZLATAR-BISTRICA

 • GRAĐEVINSKI/A RADNIK/CA

  Kategorija: JEDNOSTAVNA GRAĐEVINSKA, PROIZVODNA I TRANSPORTNA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 24.06.2018
  Mjesto rada: ZLATAR-BISTRICA

 • GRAĐEVNSKI RADNIK/ICA

  Kategorija: JEDNOSTAVNA GRAĐEVINSKA, PROIZVODNA I TRANSPORTNA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 05.07.2018
  Mjesto rada: KRAPINA

 • GRAFIČKI RADNIK/ICA U DORADI

  Kategorija: TISKARI, PRECIZNI MEHANIČARI, KERAMIČARI I STAKLARI
  Rok za prijavu: 29.06.2018
  Mjesto rada: ŽUTNICA

 • INSTALATER/KA GRIJANJA I KLIMATIZACIJE

  Kategorija: GRAĐEVINSKA I RUDARSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 14.07.2018
  Mjesto rada: KRAPINA

 • INŽENJER/INŽENJERKA U PROIZVODNJI

  Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI
  Rok za prijavu: 25.06.2018
  Mjesto rada: KRAPINSKE TOPLICE

 • KALKULANT/ICA

  Kategorija: UREDSKI I ŠALTERSKI SLUŽBENICI
  Rok za prijavu: 30.06.2018
  Mjesto rada: LUG ZABOČKI

 • KNJIŽNIČAR/KNJIŽNIČARKA

  Opis posla: OBAVLJA INVENTARIZACIJU I TEKUĆU INVENTARNU KONTROLU KNJIŽNIČNE GRAĐE
  POSUĐUJE I RAZDUŽUJE GRAĐU
  UPISUJE ČLANOVE TJ. KORISNIKE KNJIŽNICE I VODI BLAGAJNU S UPISNINAMA
  ZAKASNINAMA I DRUGIM NAKNADAMA
  VODI EVIDENCIJU REZERVACIJA I PREPISKU S KORISNICIMA
  PRUŽA INFORMACIJE O SMJEŠTAJU GRAĐE NA POLICAMA I U PROSTORU KNJIŽNICE
  PRONALAZI GRAĐU U ZATVORENOM I SLOBODNOM PRISTUPU PO SIGNATURI
  TEHNIČKI OPREMA KNJIGE
  ULAŽE GRAĐU NA POLICE
  NADZIRE RAD U ČITAONICI
    SUDJELUJE U PLANIRANJU

 • KONOBAR/ICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 30.06.2018
  Mjesto rada: ZABOK

 • KONOBAR/KONOBARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 30.06.2018
  Mjesto rada: ĐURMANEC

 • KONOBAR/KONOBARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 30.06.2018
  Mjesto rada: ZABOK

 • KONOBAR/KONOBARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 13.07.2018
  Mjesto rada: ZLATAR

 • KONOBAR/KONOBARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 30.06.2018
  Mjesto rada: ZABOK

 • KONOBAR/KONOBARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 30.06.2018
  Mjesto rada: VELIKO TRGOVIŠĆE

 • KONOBAR/KONOBARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 07.07.2018
  Mjesto rada: BEDEKOVČINA

 • KONOBAR/KONOBARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 30.06.2018
  Mjesto rada: ZABOK

 • KONOBAR/KONOBARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 10.07.2018
  Mjesto rada: KUMROVEC

 • KONOBAR/KONOBARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 14.07.2018
  Mjesto rada: MARIJA BISTRICA

 • KONOBAR/KONOBARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 15.07.2018
  Mjesto rada: KRAPINA

 • KONOBAR/KONOBARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 28.06.2018
  Mjesto rada: ĐURMANEC

 • KONOBAR/KONOBARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 30.06.2018
  Mjesto rada: ZABOK

 • KONOBAR/KONOBARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 20.07.2018
  Mjesto rada: BUDINŠĆINA

 • KONOBAR/KONOBARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 30.06.2018
  Mjesto rada: GORNJA STUBICA

 • KONOBAR/KONOBARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 06.07.2018
  Mjesto rada: KRAPINA

 • KONOBAR/KONOBARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 23.06.2018
  Mjesto rada: ŠTRUCLJEVO

 • KONOBAR/KONOBARICA

  Kategorija: USLUŽNA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA
  Rok za prijavu: 23.06.2018
  Mjesto rada: BELEC

12.6.2018.

Održana Skupština Partnerskog vijeća za tržište rada Krapinsko-zagorske županije

Dana 11.6.2018. nakon uvodne konferencije projekta ENTER održana je i Skupština Partnerskog vijeća za tržište rada Krapinsko-zagorske županije.
Opširnije...

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr