Poštovani korisniče,
Lokalna partnerstva postala su ključni pokretači razvoja lokalne zajednice u području zapošljavanja u posljednjih nekoliko godina. Partnerski pristup na županijskoj / regionalnoj razini prihvaćen je u okviru nekoliko programa, kao što su CARDS, županijska razvojna partnerstva i županijsko gospodarsko i socijalno vijeće. Proces pristupanja Hrvatske Europskoj uniji uključuje nužnost partnerskog pristupa za lakši pristup europskim fondovima. Budućnost upravljanja europskim strukturnim fondovima, pogotovo ESF-om , zahtijeva regionalni pristup u razvoju ljudskih resursa, strateško planiranje i konzultantske usluge koje uključuju sve relevantne dionike na regionalnom tržištu rada. U kontekstu podizanja apsorpcijskog kapaciteta strukturnih fondova i kako bi se osigurala učinkovita provedba ciljeva razvoja ljudskih potencijala, projekt „Lokalna partnerstva za zapošljavanje – prilika za otključavanje lokalnog talenta“ je usmjeren na postizanje određenih ciljeva projekta - pružanje podrške funkcioniranju lokalnog partnerstva za zapošljavanje i razvoj i implementacija novih strateških ciljeva za RLJP za razdoblje 2014-2020.
 
Kohezijska politika je najbolji specifičan primjer primjene strateškog planiranja i koncepta programiranja. Ona odgovara na pitanja gdje smo (regija) sada, gdje želimo biti u budućnosti te kako ćemo doći tamo. Strateško planiranje predstavlja sustavni pristup procesu odlučivanja. Ono utvrđuje provedbe akcija i aktivnosti koje usmjeravaju ključne dionike u budućnosti. Strateško planiranje je proces koji zahtijeva stalno praćenje napretka u odnosu na postavljene ciljeve. Za odgovor na gore navedena pitanja organizirana je i ova e-učionica koja će Vam pomoći u lakšem svladavanju terminologije i postupaka u pripremi Vaših projekata.
 
E-učionica stvara dodanu vrijednost svakom sudioniku na način da su svi radni materijali dostupni u bilo koje vrijeme, može ih se koristiti za vrijeme trajanja radionica te kasnije, mentori su redovno dostupni na e-učionici, izrađen je forum za sve sudionike putem kojeg se mogu stvarati partnerstva i razmjenjivati ideje te e-učionica sadrži niz primjera dobre prakse.
 

TEME koje ćemo obrađivati kroz e-učionicu obuhvaćaju:

 1. Uvod u PCM i strateško planiranje
 2. Analize (SWOT, analiza dionika - ciljne grupe, krajnji korisnici, analiza rizika, PESTLE)
 3. Drvo problema/ciljeva, postavljanje općeg i specifičnog cilja, izbor strategije dolaska do cilja - aktivnosti i rezultati
 4. Logička matrica (output vs. outcome, indikatori, način dokazivanja postizanja ciljeva, preduvjeti, rizici i pretpostavke, sredstva potrebna za provedbu projekta)
 5. Relevantnost projekta u odnosu na razvojne strategije i potrebe ciljnih grupa/krajnjih korisnika
 6. Efekti i održivost projekta, mogućnost multiplikacije rezultata, povezanost s horizontalnim politikama, strategije smanjivanja rizika
 7. Metodologija provedbe (sastav tima, upravljanje timom i projektom, planiranje izvedbe projekta, primjenjivost metoda provedbe)
 8. Izrada i objašnjenje proračuna
 9. Evaluacija projekta, ugovaranje, administrativni zahtjevi /izvještavanje u provedbi projekta
 10. Provedba projekta, javna nabava, promidžba i vidljivost, monitoring, evaluacija rezultata

   

 
Nadamo se da ćete uspješno savladati sve predložene teme, usvojiti potrebne materijale te moći uspješno pripremiti i provesti vlastite projekte!
 
 
Uživajte u učenju, 
 
Vaš LPZ tim!
 
 

Prijavite se

Prijavi se
Ukoliko nemate korsinički račun,
registrirajte se.
Registriraj se