NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima za šk. g. 2012/2013. - Općina Petrovsko

12.10.2012

Na temelju članka 4., stavka 2. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja općine Petrovsko (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 20/10.), Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima i studentima, temeljem Zaključka općinskog načelnika od 10. listopada 2012. godine, objavljuje

N A T J E Č A J
ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA
ZA ŠKOLSKU GODINU 2012/2013.

Temeljem odredaba Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima na području Općine Petrovsko, pravo na dodjelu stipendije imaju učenici koji su na redovnom školovanju u srednjim školama, te redovni studenti na fakultetima i visokim i višim školama, koji imaju prebivalište na području Općine Petrovsko, a nisu korisnici kredita, stipendija ili pomoći po drugoj osnovi, što dokazuju davanjem posebne izjave pod materijalnom i krivičnom odgovornošću.
Natječaj se raspisuje za:
1. 6 stipendija učenicima srednjih škola, po 300,00 kn mjesečno,
2. 6 studentskih stipendija, po 500,00 kn mjesečno.

Natječaj
 

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr