Poduzetništvo i poduzetnik

Pod pojmom poduzetništava podrazumijevaju se djelatnosti poput ulaganja, kombinaciju različitih resursa, širenje na nova tržišta, kreiranje novih proizvoda, novih potrošača, tehnologija i tehnoloških rješenja

Brojne su definicije poduzetništva:

„…sposobnost da se na osnovi kreativne čovjekove ekonomske djelatnosti i ograničenih proizvodnih čimbenika formira određena efikasna gospodarska djelatnost.” (Kolaković, 2006:1)

„…proces potican inicijativom koja u sebi nudi inovativnost i nikad se ne miri s postojećim stanjem. Iz toga se stvaraju nove ideje i rađaju promjene” pritom se u obzir uzimaju i „inovacije, rad, rizik, maštovitost, znanje, obrazovanje, planiranje, procjenu, predviđanje, motiv, moral, energiju i smjelost. Sve te karakteristike određuju društvenu dimenziju poduzetništva koja rezultira društvenim napretkom” (Škrtić M. i Mikić M., 2011:2)

„…stvaranje inovacija, naglašavajući neospornu važnost inovacija za gospodarski rast i razvoj. Inovacije ne ostaju izolirani događaji i nisu ravnomjerno raspoređene kroz vrijeme. Upravo suprotno, imaju tendenciju stvaranja klastera, skupnog ponavljanja, jednostavno zato što neka, a onda većina, poduzeća slijede put uspješnih inovacija” (Schumpeter J. u Škrtić i Mikić, 2011:3)   

 

 

 

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr