Kratki opis projekta

Projektom „Partnerstvo za razvoj“ doprinijeti će se smanjenju nezaposlenosti u Krapinsko-zagorskoj županiji, povećanju zapošljivosti nezaposlenih i neaktivnih osoba, bržem protoku informacija i aktivnoj komunikaciji, te razvoju partnerstva kroz:

  • stvaranje aktivne zajedničke suradnje i partnerstva među ključnim dionicima na tržištu rada
  • izradu web portala partnerstva
  • povećanje razine znanja i vještina zaposlenika članova partnerstva
  • ustrojavanje modela partnerstva za procjenu i praćenje potreba deficitarnih zanimanja na tržištu rada Krapinsko-zagorske županije
  • osposobljavanje nezapolenih i neaktivnih osoba za 3 deficitarna zanimanja u Krapinsko- zagorskoj županiji radi povećanja njihove zapošljivosti
  • promotivne aktivnosti
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr