Lokalne inicijative za zapošljavanja- faza III, Projekt ENTER - Entrepreneurship for Employment

Projekt ENTER-Entrepreneurship for Employment, provodi se u sklopu poziva Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja- faza III u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Projekt je službeno započeo 14.05.2018. godine i traje 30 mjeseci.

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima.

Specifični cilj projekta je pružanje podrške za učinkovitu provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Krapinsko- zagorske županije do 2020. godine i održivo funkcioniranje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje.

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr