Aktivnosti

Aktivnost 1. Intervencije na tržištu rada

U sklopu elementa Intervencije na tržištu rada nadograditi će se stranica partnerstvo za razvoj materijalima vezanim u poduzetništvo i poduzetnike, s naglaskom na pokretanje poslovanja. Također, održati će se set radionica za nezaposlene osobe s naglaskom na pokretanje vlastitog poslovanja na temu Osnove Poduzetništva, Što je potrebno znati prije nego što postanem poduzetnik te Uvod u poslovno planiranje.

Aktivnost 2. Poticanje razvoja poduzetništva

U sklopu elementa Poticanje razvoja poduzetništva izraditi će se program potpora za samozapošljavanje te će se dodijeliti potpore male vrijednosti poduzetnicima početnicima, dok će se mogućnosti suradnje, pokretanja poslovanja, promocije poduzetništva te mogućnosti povezivanja prezentirati potencijalnim i postojećim poduzetnicima putem održanih coffee chat-a te radionica na temu socijalnog poduzetništva. U svrhu pružanje potpore poduzetnicima početnicima uspostaviti će se i mreža mentora sa relevantnim iskustvom koji će svoje znanje i iskustvo prenositi i koristiti za unapređenje vlastitog poslovanja.

Aktivnost 3. Održivo funkcioniranje lokalnog partnerstva za zapošljavanje KZŽ

Aktivnosti unutar ovog elementa biti će usmjerene na jačanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Krapinsko- zagorske županije kroz radionice na temu Vještine organizacije i mentalne mape, Upravljanje vremenom, Procjena radne uspješnosti i upravljanje radnim učinkom, Analiza radnih mjesta i profiliranje kompetencija te Prednosti zapošljavanja osoba s invaliditetom. Izraditi će se i Strategija razvoja ljudskih potencijala za naredno razdoblje.

Naglasak će se staviti i na promociju deficitarnih zanimanja. Organizirati će se Dani otvorenih vrata poslodavaca tijekom kojih će poslodavci sa područja Krapinsko- zagorske županije predstaviti svoje poslovanje i otvoriti svoja vrata učenicima 6. i 7. razreda kako bi se bolje upoznali sa poslovanjem, mogućnostima zapošljavanja i prednostima upisa deficitarnih zanimanja. Također će se organizirati i sudjelovanje učenika 6. i 7. razreda na Sajmu poslova u Krapini svake godine tijekom trajanja projekta.

Aktivnost 4. Promotivne aktivnosti

Promotivne aktivnosti biti će usmjerene na promociju projekta i projektnih aktivnosti, kao i promociju deficitarnih zanimanja na području Krapinsko-zagorske županije. Izraditi će se promotivni materijali te 5 promotivnih filmova o deficitarnim zanimanjima na području Krapinsko- zagorske županije. Također, promocija će se odvijati putem promotivne kampanje u medijima i internetske kampanje.

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr