Kratki opis projekta

Lokalna partnerstva postala su ključni pokretači razvoja lokalne zajednice u području zapošljavanja u posljednjih nekoliko godina. Partnerski pristup na županijskoj / regionalnoj razini prihvaćen je u okviru nekoliko programa, kao što su CARDS, županijska razvojna partnerstva i županijsko gospodarsko i socijalno vijeće. Proces pristupanja Hrvatske Europskoj uniji uključuje nužnost partnerskog pristupa za lakši pristup europskim fondovima. Budućnost upravljanja europskim strukturnim fondovima, pogotovo ESF-om, zahtijeva regionalni pristup u razvoju ljudskih resursa, strateško planiranje i konzultantske usluge koje uključuju sve relevantne dionike na regionalnom tržištu rada. U kontekstu podizanja apsorpcijskog kapaciteta strukturnih fondova i kako bi se osigurala učinkovita provedba ciljeva razvoja ljudskih potencijala, projekt „Lokalna partnerstva za zapošljavanje – prilika za otključavanje lokalnog talenta“ je usmjeren na postizanje određenih ciljeva projekta - pružanje podrške funkcioniranju lokalnog partnerstva za zapošljavanje i razvoj i implementacija novih strateških ciljeva za RLJP za razdoblje 2014.-2020. Uvođenjem predloženih projektnih aktivnosti, Partnersko Vijeće za tržište rada Krapinsko-zagorske županije i njegovi članovi će dobiti: stručnu pomoć u redizajniranju Strategija razvoja ljudskih potencijala Krapinsko zagorske županije i Akcijskog plana; imajući u vidu lokalne potrebe u vezi s ciljevima politike EU, nacionalnim i regionalnim razvojem ljudskih potencijala, lokalnim dionicima će se osigurati stručno vođenje u razvoju projektnih ideja u skladu s IPA / ESF smjernicama za financiranje i pružit će im se znanja o strateškom planiranju.

Nositelj projekta: zagorska razvojna agencija d.o.o.
Partner: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina
Vrijednost projekta: 29.954,93 EUR
Financiranje EU: 28.493,89 EUR (94,98%)

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr