Aktivnosti

STRATEŠKO PLANIRANJE

Kohezijska politika je najbolji specifičan primjer primjene strateškog planiranja i koncepta programiranja. Ona odgovara na pitanja gdje smo (regija) sada, gdje želimo biti u budućnosti te kako ćemo doći tamo. Strateško planiranje predstavlja sustavni pristup procesu odlučivanja. Ono utvrđuje provedbe akcija i aktivnosti koje usmjeravaju ključne dionike u budućnosti. Strateško planiranje je proces koji zahtijeva stalno praćenje napretka u odnosu na postavljene ciljeve. Za odgovor na gore navedena pitanja i u cilju edukacije članova LPZ-a, organizirat će se i provesti specifični treninzi i radionice:

  • 1.1. Trening za planiranje razvoja i programiranje.
  • 1.2. Ažuriranje Strategije razvoja ljudskih potencijala Krapinsko zagorske županije.
  • 1.3. Radionice o kohezijskoj politici EU-a u Hrvatskoj - za razvoj projekata.

INTERNI TRENINZI TIMA

Interni treninzi planirani su kako bi se postigla sinergija u radu među članovima Partnerskog vijeća za tržište rada. Planirane su podaktivnosti:

  1. Jedan korak više – radionice su namijenjene udrugama s područja Krapinsko-zagorske županije kako bi se opoznale s funkcioniranjem PVTR-a, prednostima koje donosi članstvo u lokalnom partnerstvu te kako aktivno mogu doprinijeti kreiranu aktivnih politika zapošljavanja.
  2. Radionice timskog rada – planirane su za 20 članova PVTR-a na kojima članovi aktivno uče komunikaciju u timu, funkcioniranje tima, postavljanje zajedničkog cilja i ispunjavanje zadanih parametara.

PROMOTIVNE AKTIVNOSTI

U sklopu promotivnih aktivnosti izradit će se jedinstven vizualni identitet PVTR-a koji uključuje sve elemente – logo, knjigu standarda, memorandum, pečat. Izradit će se i banner te promotivna brošura partnerstva. Partnerstvo će se promovirati putem radio emisija i novinskih članaka.

Kontakt informacije:

Zagorska razvojna agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja
Frana Galovića 1b
49000 Krapina
helena@zara.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina
k.Š.Đalskog 4
49 000 Krapina
Mirjana.jurman@hzz.hr

Za više informacija o strukturnim fondovima posjetite www.sturkturnifondovi.hr

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr