Nezaposlenost i zapošljavanje u veljači 2022./2021. godine

Registrirana nezaposlenost krajem veljače 2022. godine
U Područnom uredu Krapina krajem veljače 2022. godine registrirano je 2.076 osoba, što ukazuje na smanjenje za 2,0% odnosno za 42 osobe u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 26,0% odnosno za 729 osoba u odnosu na kraj veljače 2021. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom veljače 2022.
U veljači 2022. godine novoprijavljeno je ukupno 219 nezaposlenih osoba što je za 10,6% manje nego u veljači 2021. godine.

Od toga:
 139 osoba (63,5%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   69 osoba (31,5%) dolazi iz neaktivnosti
   10 osoba   (4,6%) dolazi iz redovitoga školovanja
     1 osoba   (0,4%) dolazi iz drugih oblika rada.

Iz evidentirane nezaposlenosti u veljači 2022. godine izašla je ukupno 261 osoba (32,0% manje nego u istom mjesecu 2021. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 169 osoba (64,8%), a 92 osobe (35,2%) brisane su iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u veljači 2022. godine za 43,3% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2021. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom veljače 2022. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 529 potreba za radnicima što je za 3,7% više nego u veljači 2021. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (28,7%), obrazovanju (13,6%), trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (12,1%), te zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (11,0%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U veljači 2022. godine evidentirano je 605 korisnika novčane naknade (29,1% nezaposlenih), što je za 24,8% manje nego u istom mjesecu 2021. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom veljače 2022. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje novouključena je 1 osoba, i to žena.
Novouključena osoba u veljači 2022. godine obuhvaćena je mjerom Potpore za samozapošljavanje i proširenje poslovanja, i to Potpora za proširenje poslovanja.
Na kraju veljače 2022. godine evidentirano je 817 aktivnih korisnika mjera.
Uvjetovano pandemijom koronavirusa (COVID-19) i potresom HZZ je nastavio s provođenjem Programa zadržavanja radnih mjesta i u 2022. godini kako bi se radnicima zadržala radna mjesta, odnosno osigurao ostanak u zaposlenosti.
Osim Programa zadržavanja radnih mjesta nastavlja se do kraja 2022. godine i provođenje mjere Potpora za skraćivanje radnog vremena kojom Hrvatski zavod za zapošljavanje nastoji svoje aktivnosti usmjeravati na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/sektorima koji su najugroženiji.
 

Datum novosti: 11.03.2022.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr