Nezaposlenost i zapošljavanje u travnju 2022./2021. godine

Registrirana nezaposlenost krajem travnja 2022. godine
U Područnom uredu Krapina krajem travnja 2022. godine registrirano je 1.970 osoba, što ukazuje na povećanje za 0,9% odnosno za 17 osoba u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 18,0% odnosno za 433 osobe u odnosu na kraj travnja 2021. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom travnja 2022.
U travnju 2022. godine novoprijavljeno je ukupno 297 nezaposlenih osoba što je za 48,5% više nego u travnju 2021. godine.

Od toga:
 254 osobe (85,5%) dolaze direktno iz radnog odnosa
   34 osobe (11,5%) dolaze iz neaktivnosti
     9 osoba   (3,0%) dolazi iz redovitoga školovanja.

Iz evidentirane nezaposlenosti u travnju 2022. godine izašlo je ukupno 280 osoba (37,1% manje nego u istom mjesecu 2021. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju su napustile 184 osobe (65,7%), a 96 osoba (34,3%) brisano je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u travnju 2022. godine za 53,7% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2021. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom travnja 2022. godine od strane poslodavaca prijavljena je 461 potreba za radnicima što je za 9,4% manje nego u travnju 2021. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (41,6%), trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (11,9%), pružanju smještaja te pripremi i usluživanju hrane (10,8%), te zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (10,0%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U travnju 2022. godine evidentirano je 606 korisnika novčane naknade (30,8% nezaposlenih), što je za 0,3% manje nego u istom mjesecu 2021. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom travnja 2022. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje novouključena je 61 osoba, i to 23 muškaraca (37,7%) i 38 žena (62,3%).
Novouključene osobe u travnju 2022. godine obuhvaćene su mjerama: Obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja 25 osoba (41,0%), Potpore za samozapošljavanje i proširenje poslovanja 24 osobe (39,4%) i to Potpora za samozapošljavanje 24 osobe, Potpore za zapošljavanje 11 osoba (18,0%) i to Potpora za zapošljavanje 9 osoba, te Potpora za pripravništvo 2 osobe, te Potpore za očuvanje radnih mjesta 1 osoba (1,6%).
Na kraju travnja 2022. godine evidentirano je 836 aktivnih korisnika mjera.
Uvjetovano pandemijom koronavirusa (COVID-19) i potresom HZZ je nastavio s provođenjem Programa zadržavanja radnih mjesta i u 2022. godini kako bi se radnicima zadržala radna mjesta, odnosno osigurao ostanak u zaposlenosti.
Osim Programa zadržavanja radnih mjesta nastavlja se do kraja 2022. godine i provođenje mjere Potpora za skraćivanje radnog vremena kojom Hrvatski zavod za zapošljavanje nastoji svoje aktivnosti usmjeravati na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/sektorima koji su najugroženiji.

 

Datum novosti: 10.05.2022.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr