Nezaposlenost i zapošljavanje u svibnju 2022./2021. godine

Registrirana nezaposlenost krajem svibnja 2022. godine
U Područnom uredu Krapina krajem svibnja 2022. godine registrirane su 1.922 osobe, što ukazuje na smanjenje za 2,4% odnosno za 48 osoba u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 16,1% odnosno za 369 osoba u odnosu na kraj svibnja 2021. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom svibnja 2022.
U svibnju 2022. godine novoprijavljena je ukupno 231 nezaposlena osoba što je za 6,5% više nego u svibnju 2021. godine.

Od toga:
 170 osoba (73,6%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   58 osoba (25,1%) dolazi iz neaktivnosti
     3 osobe   (1,3%) dolaze iz redovitoga školovanja.

Iz evidentirane nezaposlenosti u svibnju 2022. godine izašlo je ukupno 279 osoba (15,2% manje nego u istom mjesecu 2021. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 212 osoba (76,0%), a 67 osoba (24,0%) brisano je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u svibnju 2022. godine za 23,5% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2021. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom svibnja 2022. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 446 potreba za radnicima što je za 13,2% manje nego u svibnju 2021. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (24,7%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (20,0%), trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (12,1%), te obrazovanju (11,9%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U svibnju 2022. godine evidentirano je 636 korisnika novčane naknade (33,1% nezaposlenih), što je za 7,3% više nego u istom mjesecu 2021. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom svibnja 2022. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje novouključeno je 65 osoba, i to 23 muškaraca (35,4%) i 42 žene (64,6%).
Novouključene osobe u svibnju 2022. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za zapošljavanje 26 osoba (40,0%) i to Potpora za zapošljavanje 25 osoba, te Potpora za zapošljavanje zeleno/digitalno 1 osoba, Potpore za samozapošljavanje i proširenje poslovanja 19 osoba (29,2%) i to Potpora za samozapošljavanje 19 osoba, Obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja 10 osoba (15,4%), Javni radovi 8 osoba (12,3%), te Potpore za očuvanje radnih mjesta 2 osobe (3,1%).
Na kraju svibnja 2022. godine evidentirano je 847 aktivnih korisnika mjera.
Uvjetovano pandemijom koronavirusa (COVID-19) i potresom HZZ je nastavio s provođenjem Programa zadržavanja radnih mjesta i u 2022. godini kako bi se radnicima zadržala radna mjesta, odnosno osigurao ostanak u zaposlenosti.
Osim Programa zadržavanja radnih mjesta nastavlja se do kraja 2022. godine i provođenje mjere Potpora za skraćivanje radnog vremena kojom Hrvatski zavod za zapošljavanje nastoji svoje aktivnosti usmjeravati na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/sektorima koji su najugroženiji.

 

Datum novosti: 10.06.2022.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr