Nezaposlenost i zapošljavanje u srpnju 2020./2019. godine

Registrirana nezaposlenost krajem srpnja 2020. godine
U Područnom uredu Krapina krajem srpnja 2020. godine evidentirano je 2.835 nezaposlenih osoba, što ukazuje na povećanje za 9,0% odnosno za 233 osobe u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na povećanje za 21,9% odnosno za 510 osoba u odnosu na kraj srpnja 2019. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom srpnja 2020.
U srpnju 2020. godine novoprijavljeno je ukupno 614 nezaposlenih osoba što je za 21,3% više nego u srpnju 2019. godine.

Od toga:
 385 osoba (62,7%) dolazi direktno iz radnog odnosa
 169 osoba (27,5%) dolazi iz redovitoga školovanja
   57 osoba   (9,3%) dolazi iz neaktivnosti
     3 osobe   (0,5%) dolaze iz nekog drugog oblika rada.

Iz evidentirane nezaposlenosti u srpnju 2020. godine izašla je ukupno 381 osoba (6,7% više nego u istom mjesecu 2019. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju su napustile 324 osobe (85,0%), a 57 osoba (15,0%) brisano je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u srpnju 2020. godine za 19,6% je veći u odnosu na isti izvještajni mjesec 2019. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom srpnja 2020. godine od strane poslodavaca prijavljene su 454 potrebe za radnicima što je za 6,4% manje nego u srpnju 2019. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (24,9%), obrazovanju (17,4%), građevinarstvu (14,1%), te zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (8,8%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U srpnju 2020. godine evidentirano je 920 korisnika novčane naknade (32,5% nezaposlenih), što je za 33,9% više nego u istom mjesecu 2019. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom mjeseca u programe aktivne politike zapošljavanja novouključeno je 13 osoba, i to 8 muškaraca (61,5%) i 5 žena (38,5%).
Novouključene osobe u srpnju 2020. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za zapošljavanje 7 osoba (53,8%) i Potpore za samozapošljavanje 6 osoba (46,2%).
Na kraju srpnja 2020. godine evidentirano je 553 aktivnih korisnika mjera.
Uz mjeru Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) koja se provodila od ožujka do svibnja, a nastavljena je u lipnju s promijenjenim uvjetima, tijekom lipnja je donesena i nova mjera 'Potpora za skraćivanje radnog vremena' kojom Hrvatski zavod za zapošljavanje i dalje nastoji svoje aktivnosti usmjeravati na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/sektorima koji su najugroženiji, a također je donesena i Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za mjesec srpanj 2020. g. koja se odnosi na mikropoduzetnike. Tijekom srpnja, mjera za mikropoduzetnike do 9 zaposlenika produžena je na kolovoz, a dodano je 9 novih djelatnosti unutar NKD razreda H, I, J, M, N, R i S za mjeru srpanj-kolovoz. Istovremeno su prošireni prihvatljivi poslodavci na sve poslodavce koji su obveznici poreza na dobit za mjeru srpanj-kolovoz. Također je donesena nova mjera namijenjena osobama s invaliditetom: Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom.
 

Datum novosti: 10.08.2020.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr