Nezaposlenost i zapošljavanje u siječnju 2021./2020. godine

Registrirana nezaposlenost krajem siječnja 2021. godine
U Područnom uredu Krapina krajem siječnja 2021. godine evidentirane su 2.944 nezaposlene osobe, što ukazuje na povećanje za 2,0% odnosno za 58 osoba u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na povećanje za 27,7% odnosno za 639 osoba u odnosu na kraj siječnja 2020. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom siječnja 2021.
U siječnju 2021. godine novoprijavljene su ukupno 323 nezaposlene osobe što je za 13,4% manje nego u siječnju 2020. godine.

Od toga:
 237 osoba (73,4%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   72 osobe (22,3%) dolaze iz neaktivnosti
   12 osoba   (3,7%) dolazi iz redovitoga školovanja
     2 osobe   (0,6%) dolaze iz nekog drugog oblika rada.

Iz evidentirane nezaposlenosti u siječnju 2021. godine izašlo je ukupno 265 osoba (18,0% manje nego u istom mjesecu 2020. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 190 osoba (71,7%), a 75 osoba (28,3%) brisano je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u siječnju 2021. godine za 8,7% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2020. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom siječnja 2021. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 455 potreba za radnicima što je za 21,3% manje nego u siječnju 2020. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (29,2%), obrazovanju (18,0%), građevinarstvu (14,7%), te zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (13,4%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U siječnju 2021. godine evidentirano je 880 korisnika novčane naknade (29,9% nezaposlenih), što je za 22,4% više nego u istom mjesecu 2020. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom siječnja 2021. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje novouključene su 2 osobe, i to 1 muškarac i 1 žena.
Novouključene osobe u siječnju 2021. godine obuhvaćene su mjerom Potpore za samozapošljavanje.
Na kraju siječnja 2021. godine evidentirana su 733 aktivna korisnika mjera.
Uvjetovano pandemijom koronavirusa (COVID-19) i potresom krajem 2020. godine HZZ je nastavio s provođenjem mjere 'Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za siječanj - veljaču 2021.' i u 2021. godini kako bi se radnicima zadržala radna mjesta, odnosno osigurao ostanak u zaposlenosti.
Osim navedene mjere nastavlja se do kraja 2021. godine i provođenje mjere 'Potpora za skraćivanje radnog vremena' kojom Hrvatski zavod za zapošljavanje i dalje nastoji svoje aktivnosti usmjeravati na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/sektorima koji su najugroženiji, a također se do sredine 2021. nastavlja i provođenje mjere namijenjene osobama s invaliditetom: 'Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom'.


 

Datum novosti: 10.02.2021.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr