Nezaposlenost i zapošljavanje u prosincu 2020./2019. godine

Registrirana nezaposlenost krajem prosinca 2020. godine
U Područnom uredu Krapina krajem prosinca 2020. godine evidentirano je 2.886 nezaposlenih osoba, što ukazuje na povećanje za 1,5% odnosno za 43 osobe u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na povećanje za 28,0% odnosno za 631 osobu u odnosu na kraj prosinca 2019. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom prosinca 2020.
U prosincu 2020. godine novoprijavljene su ukupno 324 nezaposlene osobe što je za 11,7% više nego u prosincu 2019. godine.

Od toga:
 253 osobe (78,1%) dolaze direktno iz radnog odnosa
   51 osoba (15,7%) dolazi iz neaktivnosti
   11 osoba   (3,4%) dolazi iz redovitoga školovanja
     9 osoba   (2,8%) dolazi iz nekog drugog oblika rada.

Iz evidentirane nezaposlenosti u prosincu 2020. godine izašla je ukupno 281 osoba (3,4% manje nego u istom mjesecu 2019. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 196 osoba (69,8%), a 85 osoba (30,2%) brisano je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u prosincu 2020. godine za 3,9% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2019. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom prosinca 2020. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 240 potreba za radnicima što je za 30,4% više nego u prosincu 2019. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u obrazovanju (29,2%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (21,7%), prerađivačkoj industriji (15,4%), te građevinarstvu (9,2%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U prosincu 2020. godine evidentirana su 834 korisnika novčane naknade (28,9% nezaposlenih), što je za 27,3% više nego u istom mjesecu 2019. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom mjeseca u mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje novouključene su 264 osobe, i to 123 muškaraca (46,6%) i 141 žena (53,4%).
Novouključene osobe u prosincu 2020. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za usavršavanje 121 osoba (45,8%), Potpore za očuvanje radnih mjesta 105 osoba (39,8%), Potpore za zapošljavanje 28 osoba (10,6%) i to Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo 13 osoba te Druge potpore za zapošljavanje 15 osoba, te Potpore za samozapošljavanje 10 osoba (3,8%).
Na kraju prosinca 2020. godine evidentirano je 824 aktivnih korisnika mjera.
Uvjetovano pandemijom koronavirusa (COVID-19) HZZ je uveo mjeru Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) kako bi se radnicima zadržala radna mjesta, odnosno osigurao ostanak u zaposlenosti. Provedba mjere započela je 23. ožujka 2020., a potpora se dodjeljivala poslodavcima od ožujka. Uz djelomično izmijenjene uvjete i obuhvaćene djelatnosti mjera je bila dostupna do kraja 2020. godine, a nastaviti će se i u 2021. godini. Aktivirana je i mjera 'Potpora za skraćivanje radnog vremena' kojom Hrvatski zavod za zapošljavanje i dalje nastoji svoje aktivnosti usmjeravati na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/sektorima koji su najugroženiji, a također je donesena i mjera namijenjena osobama s invaliditetom: Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom.
Na 13. sjednici Upravnog vijeća HZZ-a održanoj 4.12.2020. donesene su Izmjene i dopune Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2020. godini u mjeri Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19).
Na 14. sjednici Upravnog vijeća HZZ-a održanoj 21.12.2020. doneseni su Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2021. godini.
 

Datum novosti: 11.01.2021.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr