Nezaposlenost i zapošljavanje u ožujku 2022./2021. godine

Registrirana nezaposlenost krajem ožujka 2022. godine
U Područnom uredu Krapina krajem ožujka 2022. godine registrirane su 1.953 osobe, što ukazuje na smanjenje za 5,9% odnosno za 123 osobe u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 26,2% odnosno za 695 osoba u odnosu na kraj ožujka 2021. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom ožujka 2022.
U ožujku 2022. godine novoprijavljena je ukupno 231 nezaposlena osoba što je za 16,9% manje nego u ožujku 2021. godine.

Od toga:
 166 osoba (71,8%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   60 osoba (26,0%) dolazi iz neaktivnosti
     5 osoba   (2,2%) dolazi iz redovitoga školovanja.

Iz evidentirane nezaposlenosti u ožujku 2022. godine izašle su ukupno 354 osobe (18,6% manje nego u istom mjesecu 2021. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 247 osoba (69,8%), a 107 osoba (30,2%) brisano je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u ožujku 2022. godine za 28,6% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2021. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom ožujka 2022. godine od strane poslodavaca prijavljene su 602 potrebe za radnicima što je za 24,8% manje nego u ožujku 2021. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (30,2%), obrazovanju (13,5%), trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (10,0%), te građevinarstvu (9,1%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U ožujku 2022. godine evidentirano je 550 korisnika novčane naknade (28,2% nezaposlenih), što je za 21,5% manje nego u istom mjesecu 2021. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom ožujka 2022. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje novouključena je 71 osoba, i to 37 muškaraca (52,1%) i 34 žene (47,9%).
Novouključene osobe u ožujku 2022. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za zapošljavanje 36 osoba (50,7%) i to Potpora za zapošljavanje 33 osobe, te Potpora za pripravništvo 3 osobe, Potpore za samozapošljavanje i proširenje poslovanja 16 osoba (22,5%) i to Potpora za samozapošljavanje 16 osoba, Obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja 13 osoba (18,3%), te Potpore za očuvanje radnih mjesta 6 osoba (8,5%).
Na kraju ožujka 2022. godine evidentirano je 848 aktivnih korisnika mjera.
Uvjetovano pandemijom koronavirusa (COVID-19) i potresom HZZ je nastavio s provođenjem Programa zadržavanja radnih mjesta i u 2022. godini kako bi se radnicima zadržala radna mjesta, odnosno osigurao ostanak u zaposlenosti.
Osim Programa zadržavanja radnih mjesta nastavlja se do kraja 2022. godine i provođenje mjere Potpora za skraćivanje radnog vremena kojom Hrvatski zavod za zapošljavanje nastoji svoje aktivnosti usmjeravati na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/sektorima koji su najugroženiji.

 

Datum novosti: 11.04.2022.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr