Nezaposlenost i zapošljavanje u ožujku 2020./2019. godine

Registrirana nezaposlenost krajem ožujka 2020. godine
U Područnom uredu Krapina krajem ožujka 2020. godine evidentirana je 2.391 nezaposlena osoba, što ukazuje na povećanje za 6,6% odnosno za 148 osoba u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 1,7% odnosno za 41 osobu u odnosu na kraj ožujka 2019. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom ožujka 2020.
U ožujku 2020. godine novoprijavljena je ukupno 421 nezaposlena osoba što je za 35,4% više nego u ožujku 2019. godine.

Od toga:
 365 osoba (86,7%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   39 osoba   (9,3%) dolazi iz neaktivnosti
     9 osoba   (2,1%) dolazi iz redovitoga školovanja
     8 osoba   (1,9%) dolazi iz nekog drugog oblika rada.

Iz evidentirane nezaposlenosti u ožujku 2020. godine izašle su ukupno 273 osobe (34,1% manje nego u istom mjesecu 2019. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 199 osoba (72,9%), a 74 osobe (27,1%) brisane su iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u ožujku 2020. godine za 30,7% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2019. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom ožujka 2020. godine od strane poslodavaca prijavljena je 281 potreba za radnicima što je za 51,0% manje nego u ožujku 2019. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (35,6%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (21,4%), trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (10,0%), obrazovanju (8,5%), te pružanju smještaja te pripremi i usluživanju hrane (7,1%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U ožujku 2020. godine evidentirana su 772 korisnika novčane naknade (32,3% nezaposlenih), što je za 4,3% više nego u istom mjesecu 2019. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom mjeseca u programe aktivne politike zapošljavanja novouključeno je 58 osoba, i to 36 muškaraca (62,1%) i 22 žene (37,9%).
Novouključene osobe u ožujku 2020. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za zapošljavanje 21 osoba (36,2%), Obrazovanje nezaposlenih 15 osoba (25,8%), Aktivacijski program 11 osoba (19,0%), te Potpore za samozapošljavanje 11 osoba (19,0%).
Na kraju ožujka 2020. godine evidentirano je 787 aktivnih korisnika mjera.


 

Datum novosti: 10.04.2020.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr