Novi trogodišnji ugovor udruge Pragma - razvoj mreže socijalnih usluga za mlade u Hrvatskoj uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih

U petak 20. lipnja 2014. godine predsjednik Pragme Nedjeljko Marković potpisao je u hotelu International Ugovor o provedbi prve godine trogodišnjeg programa (2014. do 2017.g.) "Podrška mladima u zajednici - razvoj socijalnih usluga usmjerenih mladima (Druga faza)" koji se provodi uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih. Pragmini partneri na Programu su Centar za socijalnu skrb Zagreb, Centar za socijalnu skrb Samobor, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Krapina i Grad Rijeka, a podršku pruža i Hrvatska udruga poslodavaca.

Programom Pragma radi na prevenciji institucionalizacije i povećanju socijalnog uključivanja korisnika s uslugama i aktivnostima usmjerenih na djecu i mlade koje pridonose prevenciji izdvajanja djece i mladih s problemima u ponašanju iz obiteljskog okruženja i lokalne zajednice i djelotvornijoj provedbi izvaninstitucionalnih mjera za maloljetne počinitelje kaznenih i prekršajnih djela, kao i mjerama prema mladima u rizicima.

Pragma će provoditi aktivnosti savjetovanja i pomaganja, psihosocijalne podrške djeci i mladima s problemima u ponašanju i maloljetnim počiniteljima kaznenih i prekršajnih djela; organiziranje aktivnosti povođenja slobodnog vremena i vršnjačke podrške (mentorski rad); edukacije stručnih radnika o novim metodama i tehnikama rada s djecom i mladima s problemima u ponašanju te usluge prevencije za djecu u riziku za razvoj problema u ponašanju.
 

Datum novosti: 23.06.2014.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr