Završeno osposobljavanje nezaposlenih osoba u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi za Program osposobljavanja za poslove njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba

U prisutnosti predstavnika obrazovne ustanove koja je provodila program obrazovanja i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Krapina dana 4. ožujka 2020. godine održana je u dvorani Područnog ureda u Krapini svečana podjela uvjerenja polaznicima koji su uspješno završili Program osposobljavanja za poslove njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba.

Obrazovanje je započelo 23.10.2019. godine teorijskim dijelom nastave koji se održavao u prostorima Srednje škole Krapina dok se praktični dio nastave u trajanju od 27.12.2019.do 28.02.2019. godine održavao u Specijalnoj bolnici Stubičke Toplice, Specijalnoj bolnici Krapinske Toplice i u Domu za odrasle osobe Lobor- grad.

Obrazovanje je organizirao i financirao Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina a uspješno ga je završilo 11 polaznika.

Završna provjera stečenih znanja i vještina provedena je 28. veljače 2020. godine a sastojala se od pismene provjere sadržaja potrebnih za obavljanje poslova njegovatelja/ice i provjere praktičnih vještina.

Stečena znanja i vještine polaznicima će pomoći u pronalasku zaposlenja, a što je svrha svakog obrazovnog programa kojeg provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje u suradnji s obrazovnim ustanovama.

 

Datum novosti: 04.03.2020.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr