Mjere aktivne politike zapošljavanja

Mjerama aktivne politike zapošljavanja u 2013. godini obuhvaćeno je  47.920 osoba, što je do sada najveći obuhvat od kada se mjere provode, te s najviše do sada osiguranih sredstava iz državnog proračuna u iznosu 521,637.767,00 kn. 

Za 2012. godinu bilo je osigurano 366.881.225,00 kn za aktivnu politiku zapošljavanja, 2011. godine 288.378.171,00 kn, a 2010. godine 200.404.808,00 kn.

Zaključno s danom 05.11.2013. godine sredstva za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja za 2013. godinu su ugovorena. Svi zahtjevi za mjere podneseni do 05.11.2013. biti će obrađeni i ugovoreni u propisanim rokovima.

Hrvatski zavod za zapošljavanje nastavit će zaprimati zahtjeve za mjere aktivne politike zapošljavanja, a aktivnosti ugovaranja i financiranja mjera za zahtjeve zaprimljene nakon 05.11.2013. godine, osim za mjeru Stalni sezonac, izvršit će se u sljedećoj proračunskoj godini.

Nadamo se razumijevanju naših korisnika te budućoj uspješnoj suradnji.
 

Datum novosti: 05.11.2013.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za
zapošljavanje
Zagorska razvojna
agencija
Hrvatski zavod za
zapošljavanje,
Područni ured Krapina
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr