Pravni i financijski aspekti poslovanja

 

Pravni aspekt poslovanja uređuje trgovačko pravo.

Trgovačko pravo je grana prava koja čijim se pravnim pravilima uređuje položaj trgovačkih društava, drugih pravnih ili fizičkih osoba koje se pojavljuju kao subjekti u pravnom prometu te se normiraju pravni poslovi između subjekata trgovačkog prava (v. Horvat Đ, i Tintor Ž., 2006).

 

 

Financijski izvještaji prikaz su situacije nekog poduzeća, uspješnosti poslovanja te mogućnosti stvaranja novca.

Financijski izvještaji: izvještaji o financijskom stanju i prometu nekog poslovnog subjekta.

Financijski izvještaji se sastavljaju za:

  1. Poslovnu godinu;
  2. U slučaju statusne promjene, stečaja i likvidacije.

Struktura i sadržaj financijskih izvještaja određena je Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN 95/2016)

 

Financijski izvještaji

 

 

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr