Srednjoškolsko obrazovanje

Broj učenika i obrazovnih programa po školama na početku školske godine 2012/2013.

Naziv škole i obrazovnog programa
I. razred 
II. razred 
III. razred 
IV. razred 
UKUPNO
I. - IV.
razred 
Srednja škola Krapina
292
317
306
198
1113
Opća gimnazija
28
28 29 27 112
Prirodoslovno-matematička gimnazija 24 26 24 22 96
Jezična gimnazija 26 25 27 19 97
Računalni tehničar za strojarstvo
 
 
 
 
0
Elektrotehničar
 
 
 
 
0
Tehničar za računalstvo 28 30 28 24 110
Tehničar za mehatroniku 28 27 26 26 107
Komercijalist 28 29 30 26 113
Hotelijersko-turistički tehničar 24 28 26 26 104
Tokar - JMO
 
 
 
 
0
Obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima  
 
34 28 62
Plinoinstalater - JMO
 
 
 
 
0
Autolimar - JMO
 
 
 
 
0
Automehaničar - JMO 12 17 13
 
42
Bravar - JMO 14 20 13
 
47
Elektroinstalater - JMO 11 14 13
 
38
Autoelektričar - JMO
 
 
 
 
0
Elektromehaničar - JMO 13 14 15
 
42
Frizer - JMO 10 9 11
 
30
Prodavač - JMO 18 20 17
 
55
CNC operater / CNC operaterka
28 
30
 
 
58
Strojobravar - JMO
 
 
 
 
0
Srednja škola Zabok
241
219 189 137 786
Ekonomist 56 53 54 53 216
Komercijalist 24 29 23 33 109
Hotelijersko-turistički tehničar 28 28 19 26 101
Turističko hotelijerski komercijalist 26 24 27 25 102
Prodavač 52 43 39
 
134
Konobar - JMO 28 17 10
 
55
Kuhar - JMO 27 25 17
 
69
Pomoćni konobar (Bedekovčina)
 
 
 
 
0
Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok
121
120 84 71 396
Likovna umjetnost i dizajn 28
 
 
 
28
Web dizajner 28 27 24 22 101
Grafički dizajner
 
14 11 10 35
Dizajner keramike
 
 
 
 
0
Industrijski dizajner
 
8 8 9 25
Dizajner odjeće
 
10 8 7 25
Grafički tehničar
 
 
 
 
0
Grafički urednik - dizajner
 
 
 
 
0
Medijski tehničar 28 28 20 23 99
Grafičar dorade 8 11 4
 
23
Grafičar tiska 6 10 6
 
22
Grafičar pripreme 10 11 3
 
24
Glazbenik - program srednje škole 10
 
 
 
10
Šivač odjeće 3 1
 
 
4
Gimnazija Antuna Gustava Matoša Zabok
113
108 116 114 451
Opća gimnazija 56 56 59 55 226
Jezična gimnazija 28 26 29 29 112
Prirodoslovno-matematička gimnazija 29 26 28 30 113
Srednja škola Pregrada 154 157 138 109 558
Opća gimnazija 30 32 25 30 117
Medicinska sestra / tehnićar opće zdravstvene njege 32 33 28   93
Medicinska sestra - Medicinski tehničar  
 
 
28
28
Farmaceutski tehničar   31   26 57
Fizioterapeutski tehničar 32 32 30 25 119
Zubotehničar
 
  28   28
Dentalni tehničar / dentalna tehničarka 28
 
 
 
28
Kuhar - JMO 21 20 19
 
60
Konobar - JMO 11 9 8
 
28
Glazbena škola Pregrada
12
7 6 4 29
Glazbenik - program srednje škole 12 7 6 4 29
Srednja škola Bedekovčina
228
215 213 114 770
Poljoprivredni tehničar opći 24 26 21 23 94
Građevinski tehničar - visokogradnja
 
 
 
 
0
Arhitektonski tehničar 27 19 19 13 78
Građevinski tehničar za građevne materijale
 
 
 
 
0
Građevinski tehničar 25 20 18 16 79
Medicinska sestra / tehničar opće zdravstvene njege 23 27 32   82
Medicinska sestra - Medicinski tehničar      
30
30
Fizioterapeutski tehničar 24 24 25 32 105
Cvjećar 15
 
 
 
15
Vrtlar 8
 
 
 
8
Mehaničar građevinskih i rudarskih strojeva 7 9 7
 
23
Proizvođač keramike 3 9 8
 
20
Keramičar-oblagač 8 9 8
 
25
Instalater grijanja i klimatizacije - JMO 6 11 16
 
33
Plinoinstalater - JMO 8 6  
 
14
Soboslikar-ličilac - JMO 8 11 8
 
27
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima 16 19 20
 
55
Krovopokrivač - JMO
 
 
 
 
0
Klesar - JMO
 
 
 
 
0
Pismoslikar - JMO
 
5
 
 
5
Zidar 6 9 10
 
25
Monter suhe gradnje
8
6
 
 
14
Klesar 6 5 6
 
17
Tesar
6
5 10
 
21
Srednja škola Konjščina
124
148 121 54 447
Tehničar za elektrostrojarstvo
 
 
 
 
0
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 28 28 24 26 106
Komercijalist 28 34 21 28 111
Autoelektričar - JMO 11 12 10
 
33
Elektromehaničar - JMO 13 17 14
 
44
Strojobravar - JMO 7 6 5
 
18
Vodoinstalater - JMO 6 8 8
 
22
Autolimar - JMO
 
 
 
 
0
Automehaničar - JMO 9 12 13
 
34
Plinoinstalater - JMO
 
 
 
 
0
Prodavač 22 31 26
 
79
Srednja škola Oroslavje
128
132 102 46 408
Opća gimnazija 20 27 22 22 91
Računalni tehničar za strojarstvo 24 27 15 24 90
Obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima
 
 
 
  0
Tokar - JMO 6 6
 
 
12
Strojobravar - JMO 8 7 9
 
24
Bravar - JMO
 
 
 
 
0
Automehaničar - JMO 14 14 11
 
39
Plinoinstalater - JMO
 
5  
 
5
Vodoinstalater - JMO 12 8
 
 
20
Frizer - JMO 20 20 16
 
56
Kozmetičar - JMO 8 9 6
 
23
Stolar - JMO 16 14 18
 
48
Autolimar - JMO
 
 
 
 
0
Srednja škola Zlatar
122
123 113 108 466
Opća gimnazija 46 34 30 30 108
Tehničar za računalstvo 26 27 30 25 108
Upravni referent 24 31 30 29 114
Špeditersko-agencijski tehničar
 
 
 
 
0
Tehničar za logistiku i špediciju 26 31 23 24 104
Tehničar PT prometa
 
 
 
 
0

 

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr