Aktivnosti

Aktivnost 1. Model za izvještavanje o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije 2014-2020

U svrhu praćenja provedbe i implementacije Strategije bitno je osmisliti mehanizam pomoću kojeg će svim relevantnim dionicima biti omogućen jednostavan unos podataka potrebnih prilikom izrade Izvješća o provedbi strategije razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije 2014-2020. U provedbi ove aktivnosti potrebno je osmisliti jedinstveni on-line modul pomoću kojeg će korisnicima na jednostavan način biti omogućen unos traženih podataka odnosno indikatora definiranih u samoj strategiji.

1.1. Razvoj on-line modula za izvještavanje o provedbi strategije razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije 2014-2020
1.2. Razvoj vodiča za izvještavanje za članove Lokalnog partnerskog vijeća
1.3.  Radionice o načinu izvještavanja za članove Lokalnog partnerskog vijeća

Aktivnost 2. Jačanje kapaciteta partnerstva

Strateško planiranje predstavlja sustavni pristup procesu odlučivanja. Ono utvrđuje provedbe akcija i aktivnosti koje usmjeravaju ključne dionike u budućnosti. Strateško planiranje je proces koji zahtijeva stalno praćenje napretka u odnosu na postavljene ciljeve. Putem jačanja kapaciteta partnerstva biti će uspostavljene strukture i smjernice koje će se odraziti na korist budućeg rada svih članova lokalnog partnerskog vijeća. Odrediti će se i smjernice i okviri daljnjeg djelovanja partnerskog vijeća. Radionice mekih vještina omogućiti će članovima LPV jačanje kapaciteta u okviru timskog rada i medijske komunikacije. U sklopu educiranja o strukturnim fondovima, kohezijskoj politici i ostalim programima EU, održati će se radionice s posebnim naglaskom na pripremu, vođenje projekata i sam projektni ciklus.

  • 2.1. Razvoj procedura za upravljanje
  • 2.2. Radionice mekih vještina
  • 2.3. Radionice upravljanja projektnim ciklusom (PCM)

Aktivnost 3. Promotivne aktivnosti

U sklopu promotivnih aktivnosti izraditi će se promotivni film o Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje i samom projektu Partnerstva i mogućnosti. Partnerstvo će se promovirati putem radio emisija i novinskih članaka. Na Na Danu otvorenih vrata biti će prezentirane i sve provedene aktivnosti i postignuti ciljevi u sklopu projekta kao i glavni benefiti za članove Partnerskog vijeća za tržište rada Krapinsko-zagorske županije.

  • 3.1. Dan otvorenih vrata
  • 3.2. Novinski članci
  • 3.3. Radio objave
  • 3.4. Promotivni film

Kontakt informacije:
Zagorska razvojna agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja
Frana Galovića 1b
49000 Krapina
helena@zara.hr
alen@zara.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina
K. Š. Đalskog 4
49 000 Krapina
mirjana.jurman@hzz.hr

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr