Nezaposlenost i zapošljavanje u studenom 2020./2019. godine

Registrirana nezaposlenost krajem studenog 2020. godine

U Područnom uredu Krapina krajem studenog 2020. godine evidentirane su 2.843 nezaposlene osobe, što ukazuje na povećanje za 1,6% odnosno za 44 osobe u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na povećanje za 26,0% odnosno za 587 osoba u odnosu na kraj studenog 2019. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom studenog 2020.
U studenom 2020. godine novoprijavljena je ukupno 381 nezaposlena osoba što je za 13,7% više nego u studenom 2019. godine.

Od toga:
 304 osobe (79,8%) dolaze direktno iz radnog odnosa
   37 osoba   (9,7%) dolazi iz neaktivnosti
   34 osobe   (8,9%) dolaze iz redovitoga školovanja
     6 osoba   (1,6%) dolazi iz nekog drugog oblika rada.

Iz evidentirane nezaposlenosti u studenom 2020. godine izašlo je ukupno 337 osoba (3,4% manje nego u istom mjesecu 2019. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 279 osoba (82,8%), a 58 osoba (17,2%) brisano je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u studenom 2020. godine za 7,3% je veći u odnosu na isti izvještajni mjesec 2019. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom studenog 2020. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 307 potreba za radnicima što je za 10,8% manje nego u studenom 2019. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u obrazovanju (29,6%), prerađivačkoj industriji (21,5%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (11,4%), te građevinarstvu (7,2%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U studenom 2020. godine evidentirana su 863 korisnika novčane naknade (30,4% nezaposlenih), što je za 44,1% više nego u istom mjesecu 2019. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom mjeseca u mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje novouključeno je 90 osoba, i to 59 muškaraca (65,6%) i 31 žena (34,4%).
Novouključene osobe u studenom 2020. godine obuhvaćene su mjerama: Obrazovanje nezaposlenih 35 osoba (38,9%), Potpore za samozapošljavanje 24 osobe (26,7%), Potpore za zapošljavanje 17 osoba (18,9%) i to Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo 1 osoba te Druge potpore za zapošljavanje 16 osoba, te Obrazovanje ostalih tražitelja zaposlenja 14 osoba (15,5%).
Na kraju studenog 2020. godine evidentirana su 623 aktivna korisnika mjera.
Uvjetovano pandemijom koronavirusa (COVID-19) HZZ je uveo ovu mjeru kako bi se radnicima zadržala radna mjesta, odnosno osigurao ostanak u zaposlenosti. Provedba mjere započela je 23. ožujka 2020., a potpora se dodjeljivala poslodavcima od ožujka. Uz djelomično izmijenjene uvjete i obuhvaćene djelatnosti mjera će biti dostupna do kraja 2020. godine. Aktivirana je i mjera 'Potpora za skraćivanje radnog vremena' kojom Hrvatski zavod za zapošljavanje i dalje nastoji svoje aktivnosti usmjeravati na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/sektorima koji su najugroženiji, a također je donesena i nova mjera namijenjena osobama s invaliditetom: Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom.
Na 11. sjednici Upravnog vijeća HZZ-a održanoj 4.11.2020. donesene su izmjene i dopune Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2020. godini, a vezano za Potpore za zapošljavanje (Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/Pripravništvo).

Datum novosti: 10.12.2020.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr