Nezaposlenost i zapošljavanje u kolovozu 2020./2019. godine

Registrirana nezaposlenost krajem kolovoza 2020. godine
U Područnom uredu Krapina krajem kolovoza 2020. godine evidentirane su 2.944 nezaposlene osobe, što ukazuje na povećanje za 3,8% odnosno za 109 osoba u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na povećanje za 24,8% odnosno za 585 osoba u odnosu na kraj kolovoza 2019. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom kolovoza 2020.
U kolovozu 2020. godine novoprijavljeno je ukupno 397 nezaposlenih osoba što je za 39,8% više nego u kolovozu 2019. godine.

Od toga:
 272 osobe (68,5%) dolaze direktno iz radnog odnosa
   73 osobe (18,4%) dolaze iz redovitoga školovanja
   50 osoba (12,6%) dolazi iz neaktivnosti
     2 osobe   (0,5%) dolaze iz nekog drugog oblika rada.

Iz evidentirane nezaposlenosti u kolovozu 2020. godine izašlo je ukupno 288 osoba (15,2% više nego u istom mjesecu 2019. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 226 osoba (78,5%), a 62 osobe (21,5%) brisane su iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u kolovozu 2020. godine za 20,2% je veći u odnosu na isti izvještajni mjesec 2019. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom kolovoza 2020. godine od strane poslodavaca prijavljena je 381 potreba za radnicima što je za 21,4% manje nego u kolovozu 2019. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (29,9%), obrazovanju (17,8%), građevinarstvu (9,7%), te zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (8,1%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U kolovozu 2020. godine evidentiran je 941 korisnik novčane naknade (32,0% nezaposlenih), što je za 46,1% više nego u istom mjesecu 2019. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom mjeseca u programe aktivne politike zapošljavanja novouključeno je 58 osoba, i to 26 muškaraca (44,8%) i 32 žene (55,2%).
Novouključene osobe u kolovozu 2020. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za zapošljavanje 26 osoba (44,8%) i to Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo 3 osobe te Druge potpore za zapošljavanje 23 osobe, Potpore za samozapošljavanje 17 osoba (29,3%) i Javni radovi 15 osoba (25,9%).
Na kraju kolovoza 2020. godine evidentirano je 575 aktivnih korisnika mjera.
Uvjetovano pandemijom koronavirusa (COVID-19) HZZ je uveo mjeru „Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19)“ kako bi se radnicima zadržala radna mjesta, odnosno osigurao ostanak u zaposlenosti. Provedba mjere započela je 23. ožujka 2020., a potpora se dodjeljivala poslodavcima od ožujka do svibnja 2020., a krajem svibnja donesena je odluka o provedbi mjere Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) za lipanj 2020. godine s djelomično izmijenjenim uvjetima provedbe u odnosu na prethodne mjesece.
Tijekom lipnja je donesena i nova mjera 'Potpora za skraćivanje radnog vremena' kojom Hrvatski zavod za zapošljavanje i dalje nastoji svoje aktivnosti usmjeravati na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/sektorima koji su najugroženiji, a također je donesena i Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za mjesec srpanj 2020. g. koja se odnosi na mikropoduzetnike. Tijekom srpnja, mjera za mikropoduzetnike do 9 zaposlenika produžena je na kolovoz. Također je donesena nova mjera namijenjena osobama s invaliditetom: Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom.
 

Datum novosti: 10.09.2020.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr