Osnovni podaci člana

K. Š. Đalskog 4, 49000 Krapina
tel:049382252
fax:049373295
www.hzz.hr/default.aspx?id=10373
hzz.krapina@hzz.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina

Hrvatski zavod za zapošljavanje je ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, ustrojena Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (N.N.br 80/08) sa zadaćom rješavanja pitanja iz problematike vezane uz zapošljavanje i nezaposlenost u najširem značenju tih pojmova.

Djelatnosti Zavoda su: posredovanje pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje, obrazovanje radi povećanja zapošljavanja radne snage, osiguranje u slučaju nezaposlenosti, aktivno djelovanje na tržištu rada radi poticanja prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage, te novog zapošljavanja i samozapošljavanja.

Učinkovito posredovanje na tržištu rada kroz razvoj usluga visoke kvalitete prema potrebama klijenata, razvoj vlastitih znanja, vještina i sposobnosti uz promicanje partnerskih odnosa s dionicima na tržištu rada - misija su Hrvatskog zavoda za zapošljavanje temeljena na Strateškom planu za razdoblje 2008. do 2011. godine.

Hrvatski zavod za zapošljavanje organizacijski djeluje putem Središnjeg ureda sa sjedištem u Zagrebu i preko mreža područnih ureda (22 područna ureda) i ispostava (95 ispostava). Teritorijalni raspored područnih ureda utvrđen je Statutom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i odlukom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Područni ured Krapina pokriva područje Krapinsko-zagorske županije. U okviru područnog ureda djeluje pet ispostava: Donja Stubica, Klanjec, Pregrada, Zabok i Zlatar Bistrica.

Područni ured Krapina kao dio Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u svom radu razvija i provodi aktivnosti predviđene strateškim ciljevima HZZ, a u suradnji s regionalnom i lokalnom samoupravom, civilnim i gospodarskim sektorom inicira i sudjeluje u izradi i provedbi projekta financiranih iz fondova EU.

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr